Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
570 713 304

POZOSTAŁE USŁUGI

Poza standardowymi usługami księgowo-kadrowymi proponujemy Państwu skorzystanie z kilku cennych usług mogących istotnie wpłynąć na poprawę efektywności i bezpieczeństwo prowadzenia działaności gospodarczej, a także wzmocnić skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych będących podstawą założeń inwestyczyjnych i gwarantem zachowania płynności finansowej Państwa przedsiębiorstw.


I. ZWROT VAT ZAPŁACONEGO W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ :

(odzyskaj VAT z transakcji zagranicznych - zakup potwierdzony rachunkiem zagranicznym)

 • sporządzanie i składanie wniosków do państw członkowskich UE,
 • korespondencja i kontakt z urzędami państw członkowskich UE
 • wyjaśnianie spraw związanych ze zwrotem podatku VAT z krajów UE,

 

Ograniczamy Państwa kontakty z urzędami krajów członkowskich. 

Nie pobieramy opłat prowizyjnych od uzyskanej kwoty zwrotu VAT.

 

II. DOTACJE - FUNDUSZE EUROPEJSKIE I SAMORZĄDOWE :

 • rozpoznanie możliwości pozyskania środków inwestycyjnych,
 • wsparcie w przygotowaniu planu biznesowego,
 • sporządzanie i składanie wniosków dotacyjnych,
 • korespondencja i kontakt z urzędami w celu realizacji zlecenia
 • wyjaśnianie spraw związanych z przedłożonym wnioskiekm,
 • monitorowanie statusu sprawy,
 • rozliczenie dotacji,

 

Ograniczamy Państwa kontakty z urzędami krajów członkowskich. 

Nie pobieramy opłat prowizyjnych od uzyskanej kwoty zwrotu VAT.

 

III. AUDYT FINANSOWY :

(wymogi regulacyjne)

 • badanie dowodów i wewnętrznych procedur księgowych,
 • analiza standardów względem przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości,
 • sprawozdawczość finansowa
 • dokumentacja inwestycyjna,

 

IV. POZOSTAŁE USLUGI :

(zakladanie i prowadzenie działalności)

 • wsparcie przy zakładaniu działalnści gospodarczej,
 • pomoc w wypełnianiu dokumentacji związanej z rejestracją działalności gospodarczej, 
 • doradztwo w zakresie prowadzenia niezbędnej dokumentacji firmy,
 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • opracowanie zasad i obiegu dokumentów w firmie,
 • sporządzanie analiz dotyczących funkcjonowania  i wyników firmy,
 • oferujemy także inne usługi wynikające z indywidualnych potrzeb naszych Klientów, m.in.

 

 IV. DORADZTWO I SZKOLENIA :

 • wspieramy firmy, które zdecydowały się na samodzielne prowadzenie księgowości, 
 • doradzamy Klientom od momentu podjęcia decyzji o otwarciu własnej firmy do momentu pełnego usamodzielnienia, w zakresie :

-wyboru rodzaju ewidencji księgowej,

-prowadzenia działalności gospodarczej,

-obowiązków przedsiębiorcy,

-prawidłowego sporządzania dokumentacji firmy,

-prawidłowego rozliczania z instytucjami publicznoprawnymi

 • prowadzimy szkolenia w zakresie organizacji działu księgowości oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji firmy
 • współpracujemy z:

-Kancelarią Prawną

-Biurem Tłumaczeń

-Trenerami w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP i PPOŻ

 

V. ZARZĄDZANIE I KOORDYNACJA :

(zlecenia okresowe)

 • zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym w oparciu o kontrakt managerski,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem / projektem logistycznym w oparciu o kontrakt managerski,

-planowanie operacyjne i strategiczne

-organizowanie podległych procesów

-zarządzanie i moderowanie dla działań naprawczych i rozwojowych

-kontrolowanie wyników operacyjnych i raportowanie

 • zarządzanie projektami

-uruchomienie projektu wraz z analizą szans i zagrożeń, oceną ekonomiczną przedsięwzięcia, a także studium wykonalności

-planowanie i budżetowanie wraz z określeniem źródeł finansowania, zawiązanie zespołu projektowego, harmonogram, kryteria sukcesu

-nadzór, realizacja i podsumowanie

 • outsourcing jako element restrukturyzacji operacyjnej przedsiębiorstw

-uruchomienie projektu wraz z analizą szans i zagrożeń, oceną ekonomiczną przedsięwzięcia, a także studium wykonalności

-planowanie i budżetowanie wraz z określeniem źródeł finansowania, zawiązanie zespołu projektowego, harmonogram, kryteria sukcesu

-nadzór, realizacja i podsumowanie